Siewcy miłości

oddech

pomiędzy światami

jedność całości

dobroczynność

charyzmat wolności

część za całość – pars pro toto

posłani

smak ducha

oblicza radosne

szczęśliwi smutni

błogosławieni bez miary

tchnący fenomenem

tchnienie zasiewu

gleba żyzna

nie na piasku

ale na skale

moją niemoc postawię

/Rozalia Dmochowska, wiersz 2024/

Zasiana Miłość nigdy nie ginie.

Podaruj innym Cząstkę siebie.