„6 BRIDGES – Most Wartości” został stworzony z potrzeby przekazanej nam przez nauczycieli jednej z warszawskich szkół. Prelekcje przygotowują uczniów do zaangażowania się w różne formy wolontariatu, ze szczególnym nastawieniem na osoby zmagające się z wykluczeniem, chorobą i niepełnosprawnością. W ten sposób przygotowują uczniów do umiejętności budowania wzajemnych relacji z tymi osobami.

Chcemy razem z uczniami odkrywać piękno pracy charytatywnej, której owocem są radość, spełnienie oraz dobre relacje oparte na przyjaźni i wzajemności.  Widzimy potrzebę rozmowy w sposób otwarty, odpowiedzialny i empatyczny. Dlatego nie boimy się podejmowania trudnych tematów związanych z lękiem, izolacją, chorobą oraz stratą.

Cały projekt opieramy na uniwersalnych ludzkich wartościach – przyjaźń, mądrość, pomoc, wiara, nadzieja i miłość. 

Inspiracją dla budowania Naszych Mostów
jest Building Bridges, w którym włoski artysta Lorenzo Quinn,
w piękny sposób, poprzez sztukę, opowiada o swojej wizji Świata bez barier, Świata jedności i pokoju. Szuka bardziej tego co nas łączy niż co nas dzieli. Skupia się na istocie człowieczeństwa i uniwersalnych potrzebach wynikających z miłości do drugiego człowieka.

„Najpiękniejsi ludzie, których znam, to ci, którzy znają smak porażki, poznali cierpienie, walkę, stratę, poznali swoją drogę na wyjście z otchłani. Ci ludzie mają wrażliwość i zrozumienie życia, które wypełniają ich współczuciem, łagodnością i głęboką, kochającą troską. Piękni ludzie nie biorą się znikąd.”

– Elizabeth Kuebler – Ross

Nasze Przekonania & Wartości

Wydobywanie z Młodych empatii oraz tolerancji wobec osób potrzebujących szczególnego wsparcia, w dobie wielkiego skupienia się na samym sobie i izolacji, jest ważną umiejętnością, na którą chcemy zwrócić szczególną uwagę. Zauważanie potrzeb drugiego człowieka i wynikająca z tego postawa odpowiedzi na te potrzeby, jak również zaangażowanie w miarę swoich możliwości. Wierzymy, że każdy posiada w sobie potencjał, którym może się dzielić:

Przyjaźń

…aby wspólnie budować przyszłość…

Mądrość

…aby podejmować decyzje wzajemnie korzystne…

Pomoc

…aby umocnić trwałe relacje…

Wiara

…aby zaufać swojemu sercu i własnej wartości…

Nadzieja

…aby wytrwać w wartościowych przedsięwzięciach…

Miłość

…podstawowy cel tego wszystkiego…

                                         – Lorenzo Quinn /Wenecja, 2019 r./

Myślobieg Elwiry

Obok opowieści, jaką jest “Myślobieg elwirystyczny” – napisanej dla Emilki i Kubusia – nie da się przejść obojętnie.
Elwira, młoda mama dwójki dzieci, chora na SLA, swoją życiową narracją poruszy każde ludzkie serce. Ponad siedemdziesiąt stronic książeczki to kopalnia wiedzy o tym, jak radzić sobie w ekstremalnych kryzysach, jak pokonywać trud, ból, cierpienie i przekuwać je na nadzieję, odwagę i miłość. To świadectwo rycerskiej walki o pokój i pogodę ducha, połączone ciepłym ogniwem wdzięczności. Bez względu na to w jakiej sytuacji obecnie się znajdujesz… warto “Myślobiega” przemyśleć, a nawet się z nim zaprzyjaźnić!

Książkę możesz pobrać TUTAJ …

… lub posłuchać jej klikając poniżej.